pkKTO SME?

Kvalita a odbornosť v oblasti 3D skenovania, geodézie a kartografie


Spoločnosť 3D-SCV sa špecializuje na 3D laserové skenovanie. Tvoríme 3D digitálne prostredie objektov, interiérov a exteriérov prenesených z reálneho sveta. Okrem technológie 3D skenovania poskytujeme aj komplexné služby v oblasti geodézie a kartografie.

ČO PONÚKAME?

3d laserové skenovanie

Technológia 3D laserového skenovania umožňuje priestorovú digitalizáciu objektov. Čo znamená prenesenie rôznych objektov z reálneho sveta do 3D digitálneho prostredia, kde je s nimi možné ďalej pracovať.

inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia rieši úlohy súvisiace napríklad s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním stavebných objektov, či meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.

Naše referencie

O mnohoročných skúsenostiach odborníkov v spoločnosti 3D-SCV vypovedajú predovšetkým naše referencie. Pozrite si prehľad nami zrealizovaných projektov.