Inžinierska geodézia

Ponuka služieb v rámci inžinierskej geodézie

 • zakladanie a meranie základných bodových polí
 • zriaďovanie vytyčovacích sietí pre líniové, priestorové, plošné stavby
 • geodetické zameranie slúžiace ako podklad pre projektantov
 • vytýčenie stavebných objektov
 • sledovanie sadania a  posunov stavebných objektov
 • monitoring objektov
 • monitoring pretvárania betónových konštrukcií a iných priemyselných objektov
 • meranie posunov a deformácií stavebných objektov, strojných a technologických zariadení
 • porealizačné zamerania skutočných stavov
 • merania kubatúr…
 • činnosť hlavného geodeta stavby
 • činnosť autorizovaného geodeta pre stavebníka, projektanta a zhotoviteľa
 • kontrolné merania  počas výstavby