3D laserové skenovanie

Technológia 3D laserového skenovania umožňuje priestorovú digitalizáciu objektov. Čo znamená prenesenie rôznych objektov z reálneho sveta do 3D digitálneho prostredia, kde je s nimi možné ďalej pracovať.

 

Laserové skenovanie

Mostný objekt

Londýn pracovňa

Londýn – vstupná hala

Hannover – trueview

Senica – Sokolovňa mračno bodov

  • skenovanie objektov za účelom monitoringu
  • skenovanie exteriérov a interiérov za účelom post-processingového spracovania
  • post-processing, vizualizácia, animácie

Možnosti 3D laserového skenovania

  • 3D modely skenovaných objektov v požadovanej forme a rozlíšení (3D Modely CAD, 3D Modely MESH, 3D Modely NURBS)
  • digitálny terénny model a následný výpočet kubatúry
  • kontrola geometrických parametrov stavebných objektov a porovnanie realizovaného diela s projektom
  • dokumentácia existujúceho stavebného objektu – rezy a pohľady
  • mračno bodov v požadovanom rozlíšení
  • objemy a kubatúry