Tvorba projektovej dokumentácie

Na základe geodetického zamerania aj 3d laserovým skenovaním tvoríme projektovú dokumentáciu skutočného reálneho stavu objektov.
Výsledkom je komplexná projektová dokumentácia objektu.

Hannover – granulátor