Letecké snímkovanie

Ponúkame široké možnosti využitia najmodernejších technológií prostredníctvom UAV zariadení:
Aktuálne a presné ortofotomapy vo vysokom rozlíšení, monitoring výstavby objektov v čase, tvorba podkladov pre urbanistické štúdie,tvorba DSM – digitálny model povrchu,kombinácia leteckého a pozemného skenovania atď.