Referencie

Stuttgart – skenovanie priemyselnej zóny

                     Zrealizované projekty


O mnohoročných skúsenostiach odborníkov v spoločnosti 3D-SCV vypovedajú predovšetkým naše referencie. Pozrite si prehľad nami zrealizovaných projektov.

Máme za sebou nielen riešenia, na ktorých sme spolupracovali v rámci celého Slovenska, ale aj úspešnú realizáciu množstva zahraničných projektov, od skenovania mostných objektov v Poľsku až po 3D skenovanie horských dráh vo Švajčiarsku a Brazílii. V priemyselnom odvetví sme zrealizovali skenovanie a vyhodnotenie objektov s veľmi veľkou presnosťou. Jednalo sa o skenovanie granulačnej veže v Hannoveri, priemyselnej zóny v Stuttgarte, veľkoobjemových nádrží ako aj výrobných hál.