Skenovanie cestného tunela Laliki – Zwardoń

2009

  • skenovanie ostenia tunela pre výpočet odchýlok od projektovaného stavu
  • merania pre Doprastav a. s.