Granulačná veža Hannover – Nemecko

Firma 3D – SCV s.r.o. v roku 2015 metódou 3d laserového skenovania zamerala skutočný stav granulačnej veže, ktorá sa následne demontovala a na základe zamerania jestvujúcich pôvodných prírub a prívodných potrubí do granulačnej veže sa vyrobila nová veža a bola úspešne osadená na miesto pôvodnej.

Hannover – granulátor

Hannover – mračno bodov