Diaľnica D1 Prístavný most – Einsteinova

2004 – 2007

  • kompletné vytyčovacie práce na mostných objektoch
  • kompletné vytyčovacie práce na komunikáciách
  • porealizačné zamerania
  • sledovanie sadania pilierov na mostných objektoch

 

  • investor : Mesto Bratislava