Ing.arch. Jaroslav Meheš

2013

Na tomto projekte sme vykonávali geodetické prípravné práce a základné merania, slúžiace ako podklad pre realizáciu stavebného diela.