Most Apollo

2003 – 2005

  • kompletné vytyčovacie práce nových inžinierskych sietí, prekládok inžinierskych sietí a samotného mostného objektu
  • zakladanie pilierov mostného objektu na obidvoch brehoch Dunaja, ako aj v toku Dunaja
  • sledovanie sadania hlavných pilierov na mostných objektoch
  • vytyčovacie práce samotného mostného objektu
  • porealizačné zamerania skutočného stavu objektu
  • investor : Metro