Skenovanie mostných objektov v Poľsku – Gliwice

2010 – 2011

  • vyhotovenie geodetických podkladov pre projektanta
  • sledovanie jednotlivých výsunov mostného objektu
  • merania rovinatosti mostného objektu a porovnávanie s projektom
  • meranie deformácii hlavíc pilierov
  • meranie pre Doprastav a. s.