Skenovanie horských dráh vo Švajčiarsku – ConnyLand

2010

  • zameranie skutočného stavu priebehu koľajiska horskej dráhy
  • tvorba skutočných trajektórií koľajových rúr dráhy
  • sumarizácia skutočného stavu horskej dráhy vo forme geodetického elaborátu ako podklad pre projektanta, ktorý následne repasoval a navrhol nové trajektórie dráhy
  • meranie pre Stakotra Piešťany